Nederlandse goede doelen

Er zijn heel veel goede doelen in Nederland. Deze organisaties hebben vaak de structuur van een stichting. De overkoepelende organisatie van landelijke goede doelen is de Vereniging van Fondswervende Instellingen (VFI).  Hier zijn meer dan 120 goede doelen bij aangesloten in Nederland, die allemaal het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) bezitten. Bij de Nederlandse belastingsdienst zijn ongeveer 18.000 goede doelen instellingen geregistreerd.

Vereniging van Fondsen in Nederland

Een vermogensfonds is een organisatie die geld beheert om er meerdere organisaties, projecten of personen mee te steunen. Dit is iets anders dan goede doelen. Veel van die fondsen zijn opgericht door rijke families, om hun geld in iets van algemeen belang te steken of mensen in nood willen steunen. De overkoepelende organisatie voor deze fondsen is de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Geld hiervan gaat bijvoorbeeld naar zorg en hulpverlening, studiebeurzen of culturele manifestaties. De FIN geeft het Fondsenboek uit. Hiermee kunnen mensen in nood fondsen zoeken die hun doel misschien willen steunen.

Methoden

Er zijn veel methoden om geld te verzamelen. Grote goede-doelenorganisaties hebben hiervoor gespecialiseerde fondsenwervers in dienst. De meest gebruikelijke wervingsacties zijn collectes, reclame maken, telefonisch werven of straatwerving.

Controleren

Keurmerk-Goede-DoelenAls donateur wil je natuurlijk wel dat je geld goed terecht komt. Dit gebeurt niet altijd. Zo kan voedselhulp wel eens heel traag eten verdelen, waardoor het bederft voordat het bij de mensen terecht komt. Een deel van het geld kan daarnaast aan administratie en reclame worden besteed. En dan loert nog het gevaar van een corrupte bendes in landen met problemen. In Nederland zijn er eisen verbonden aan goede doelen. Het CBF verleent een CBF-keur aan instellingen die voldoen aan hun strikte eisen van betrouwbaarheid en controleerbaarheid. Er mag bijvoorbeeld niet meer dan 25% van het geworven geld aan fondswerving worden besteed.